previous arrow
next arrow
Slider

Penubuhan Wanita Berdaya Selangor (WBS) telah diilhamkan pada tahun 2020 bagi merealisasikan Dasar Wanita Selangor untuk mendayaupaya wanita menerusi tiga (3) teras utama iaitu Badan Pemikir, Pembinaan Kapasiti dan Program Pemberdayaan Wanita. Komitmen kerajaan negeri selama 13 tahun bagi mendayaupaya wanita dizahirkan menerusi inisiatif penubuhan Pusat Wanita Berdaya (dulu dikenali sebagai Pusat Komuniti Wanita), Insititut Wanita Berdaya dan Akademi Kepimpinan Wanita. Hasrat WBS adalah menjadi peneraju kepada usaha pendayaupayaan wanita dan masyarakat yang diiktiraf serta terkemuka dalam sektor; Kepimpinan, Pendidikan, Kekeluargaan, Ekonomi, Kesihatan dan Sosial.

PROGRAM & AKTIVITI