Teras Utama WBS

01.

Pendayaupayaan Wanita

Melaksanakan program-program pendayaupayaan wanita dan masyarakat. Usaha berterusan mencipta dan menjana platform pemasaran hasil produk wanita secara kreatif dan inovatif.

Teras-Utama-WBS​-01

02.

Badan Pemikir

Membuat dan melaksanakan kajian dasar kepimpinan, ekonomi, pendidikan, kesihatan dan sosial. Penerbitan bahan-bahan ilmiah yang memperkaya sumber rujukan pemberdayaan dan pembuatan dasar mesra wanita.

Teras-Utama-WBS​-03

03.

Pembinaan Kapasiti

Membangunkan modul pendidikan dan platform kepimpinan yang tersusun. Meneroka potensi wanita dalam pelbagai bidang.

Teras-Utama-WBS​-02

Tiga (3) jabatan utama yang dipayungi WBS seperti Institut Wanita Berdaya (IWB), Pusat Wanita Berdaya (PWB) dan Akademi Kepimpinan Wanita (AKW) akan bertanggungjawab untuk merealisasikan tiga (3) teras utama mengikut keperluan dan kesesuaian struktur dan bentuk program dan golongan penerima manfaat